ข้อตกลงการใช้งาน
และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

Privacy Policy for K.T.C.C. Co., Ltd

บริษัท K.T.C.C. Co,Ltd. ได้สร้างเว็บไซต์ K Wellness by KTCC โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ www.kwellness.in.th และมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีความปลอดภัยที่สุด ซึ่งจากหน้าต่างนี้ ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว และวิธีการที่เราใช้งาน ข้อมูลที่รวบรวม และบันทึกโดย K Wellness by KTCC

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้กับกิจกรรมออนไลน์ของบนเว็บไซต์ www.kwellness.in.th เท่านั้น และใช้สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแบ่งปันและ / หรือรวบรวมใน K Wellness by KTCC โดยนโยบายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับข้อมูลใดๆ ที่เก็บแบบออฟไลน์ หรือผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้

ความยินยอม

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และยอมรับเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ โดยอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะถูกขอให้ระบุ ชัดเจน ณ จุดที่เว็บไซต์ได้ขอให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจเลือกให้ เมื่อลงทะเบียนบัญชีกับทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึง:

  • ให้ดำเนินการและบำรุงรักษา เว็บไซต์ของเรา
  • ปรับปรุงปรับแต่งส่วนบุคคลและขยายเว็บไซต์ของเรา
  • เข้าใจ และวิเคราะห์วิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานภายในเว็บไซ์ ได้อย่างสะดวก
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นใหม่
  • สื่อสารกับท่าน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือผ่านหนึ่งในพันธมิตรของเรา รวมถึงการบริการลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลอัปเดต และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และส่งเสริมการขายส่ง
  • การติดต่อส่งอีเมลถึงคุณ
  • ค้นหา และป้องกันการฉ้อโกง

บันทึกการใช้งาน (Log Files)

K Wellness by KTCC ทำตามขั้นตอนมาตรฐานของการใช้ไฟล์บันทึกการทำงานของเว็บไซต์ โดยไฟล์เหล่านี้จะบันทึกการใช้งานของใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์
ซึ่งบริษัทโฮสติ้งทั้งหมดทำสิ่งนี้ เพื่อใช้วิเคราะห์บริการโฮสติ้ง ข้อมูลที่รวบรวมโดยไฟล์บันทึกประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) วันที่และเวลาประทับหน้าอ้างอิง เข้า / ออก และจำนวนคลิก อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ จุดประสงค์ของข้อมูล คือเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์ การดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากร

การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ

K Wellness by KTCC สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือตำแหน่งอื่นได้ โดยลิ้งก์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์อื่น หรือตำแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ K Wellness by KTCC  อาจทำการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบาความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และประสิทธิภาพการให้บริการ

หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น

ทาง K Wellness by KTCC จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การจำกัดความรับผิด

  • ข้อมูล และเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยสาธารณชน และเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูล เนื้อหา หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของ K Wellness by KTCC ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ความคิดเห็นของเรา และไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก K Wellness ซึ่งอาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ ทางผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการใช้งาน และเชื่อถือข้อมูล และเนื้อหาเหล่านั้น การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง
  • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเอาความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเว็บไซด์นี้ โดย K Wellness by KTCC ไม่ขอรับประกันว่า การให้บริการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามความพอใจของผู้ใช้บริการ หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  • K Wellness by KTCC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ อ้างอิง หรือเชื่อถือในข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่าลังเลที่จะติดต่อเราทาง

Line ID @KWELLNESS  |  E-mail : info.kwellness@gmail.com |  โทร.(สายตรง) 083-096-7352